Posts

En konferens i molnet…

I torsdags den 1 december var (ännu) en dag i molnets tecken då 2011 års Cloud Conference gick av stapeln i Kista Entré. Personligen uppskattade jag detta format mycket. Spännande keynotes varvas med pauser där deltagare och utställare byter erfarenheter och skapar relationer.

Ser vi till de föredrag som hölls så är det primärt 2 st som lämnat intryck så här några dagar efter.

1. Jan-Erik Gustavsson (CTO) på Ericsson Global Service Center i Indien delgav sin syn på molnet. Förutom att de har en process med att byta merparten av sin IT från traditionell Windows/Office till Ubuntu/OpenOffice med en takt av c:a 500 – 1000 användare i månaden så är de enligt egen utsago världens största NOC. Med 5000+ anställda så blir det ibland så att man har 100+ personer på “bänken” mellan olika projekt. För att lösa detta sjösätter man olika projekt för crowd computing.

2. Carl-Magnus Hallberg (SVP Global IT Services) Nasdaq OMX berättade om alla fördelar med molnet, men att det för deras del varit besparingar som driver. Virtualisering och automatisering är det som gör att de kan lägga mer tid på innovationer/utveckling och mindre tid på förvaltningen (ett argument som även Per Åström på TV4 delger). Med drift av flera börser så omfattas man av kravet att samtliga transaktioner (många) ska lagras 10 år tillbaka i tiden. Det skapar svindlande volymer av data som måste kunna plockas fram.

Annars verkar de flesta ganska eniga om att begreppet “digital natives digital immigrants” börjar slå igenom på allvar. Dagens utvecklare har en hög mognadsgrad och väldigt sofistikerad IT-miljö “hemma” för sin utveckling. Närmast obegränsade dataresurser via t. ex. Amazon, bygger in funktioner från t. ex. Disqus och versionshanterar från Github etc. Nätet fullständigt exploderar just nu med SaaS-tjänster och den interna IT-avdelningen och CIO/CTO upplevs av en del användare som “bromskloss”.