Year 2011

Now it’s just some few days left of this year and if we look back, it’s really been an eventful year. Here are some highlights from 2011:

  • 2011 was the year of expansion

Today we are approximately 260 employees and we’re still recruiting. Want to work with us?

  • 2011 was the year of acquisitions

This year we acquired Webdeal in Norway and Bluedome in Holland. This will strengthen our position in Northern Europe and has increased our Basefarm family with almost 40 new employees (only the acquisitions included).

  • 2011 was the year of new products

We launched hybrid hosting to our service offering. Hybrid hosting makes it possible to combine a traditional operating platform with modern public cloud services. Learn more about our service hybrid hosting.

  • 2011 was the year of exploring new market segments

We’ve had a breakthrough in the bank and finance market in Norway and within public sector in Sweden.

  • 2011 was the year of investing for the future

We are building a new colocation center in Norway

  • 2011 was the year of certifications

Basefarm was the first hosting provider in Norway and Sweden to be PCI DSS certificated. In Holland we have also been certificated according to ISO 27001.

  • 2011 was the year of customer satisfaction

We’ve got several new customers in 2011. To mention some of them: Avito (Europe’s largest website), Schipol, Viasat and Kirkerådet (a council for the Norwegian Church). In addition, we have renewed confidence to several customers.

We look forward to a new exciting year in 2012. This year’s christmas present goes to unicef (see christmas card below). We want to thank all our friends for a great year in 2011 by wishing Merry christmas and happy new year!

 

En konferens i molnet…

I torsdags den 1 december var (ännu) en dag i molnets tecken då 2011 års Cloud Conference gick av stapeln i Kista Entré. Personligen uppskattade jag detta format mycket. Spännande keynotes varvas med pauser där deltagare och utställare byter erfarenheter och skapar relationer.

Ser vi till de föredrag som hölls så är det primärt 2 st som lämnat intryck så här några dagar efter.

1. Jan-Erik Gustavsson (CTO) på Ericsson Global Service Center i Indien delgav sin syn på molnet. Förutom att de har en process med att byta merparten av sin IT från traditionell Windows/Office till Ubuntu/OpenOffice med en takt av c:a 500 – 1000 användare i månaden så är de enligt egen utsago världens största NOC. Med 5000+ anställda så blir det ibland så att man har 100+ personer på “bänken” mellan olika projekt. För att lösa detta sjösätter man olika projekt för crowd computing.

2. Carl-Magnus Hallberg (SVP Global IT Services) Nasdaq OMX berättade om alla fördelar med molnet, men att det för deras del varit besparingar som driver. Virtualisering och automatisering är det som gör att de kan lägga mer tid på innovationer/utveckling och mindre tid på förvaltningen (ett argument som även Per Åström på TV4 delger). Med drift av flera börser så omfattas man av kravet att samtliga transaktioner (många) ska lagras 10 år tillbaka i tiden. Det skapar svindlande volymer av data som måste kunna plockas fram.

Annars verkar de flesta ganska eniga om att begreppet “digital natives digital immigrants” börjar slå igenom på allvar. Dagens utvecklare har en hög mognadsgrad och väldigt sofistikerad IT-miljö “hemma” för sin utveckling. Närmast obegränsade dataresurser via t. ex. Amazon, bygger in funktioner från t. ex. Disqus och versionshanterar från Github etc. Nätet fullständigt exploderar just nu med SaaS-tjänster och den interna IT-avdelningen och CIO/CTO upplevs av en del användare som “bromskloss”.